Selectăm o companie de creație pentru dezvoltarea și implementarea unei campanii de informare

Selectăm o companie de creație pentru dezvoltarea și implementarea unei campanii de informare

Termenii de referință pentru selectarea unei companii de creație care să dezvolte și să implementeze o campanie de informare

 

Informații generale despre proiect

Bolile netransmisibile (BNT), cum ar fi, bolile cardiovasculare, diabetul și bolile sistemului respirator constituie cauza principală a mortalității atât în rândul bărbaților, cât și a femeilor în Republica Moldova. Condițiile de viață și stilul de viață nesănătoase, alimentația și consumul de alcool, precum și fumatul sunt factorii determinanți ai stării de sănătate precare a populației, fapt ce rezultă într-o rată înaltă a mortalității în Republica Moldova. Această povară a BNT subminează dezvoltarea socială și economică și, din acest motiv, reprezintă o prioritate urgentă pentru sănătatea publică. Proiectul, în strânsă colaborare cu partenerii naționali și internaționali, cum ar fi Ministerul Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății vine să răspundă acestei nevoi.

Proiectul ”Viață Sănătoasă – Reducerea Poverii Bolilor Netransmisibile” a demarat în anul 2016, prima fază a proiectului fiind planificată până în anul 2020. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii BNT. Proiectul se concentrează asupra obținerii a trei rezultate:

 

 • Rezultatul 1: Autoritățile naționale din domeniul sănătății creează un mediu de politici favorabil pentru managementul descentralizat și integrat al BNT;
 • Rezultatul 2: Populația din raioanele-țintă are acces la și utilizează îngrijirile integrate de calitate, inclusiv serviciile extinse pentru BNT;
 • Rezultatul 3: Populația din raioanele țintă și-a îmbunătățit comportamentul axat pe sănătate și și-a redus comportamentul cu risc pentru BNT.

Proiectul se focusează asupra sistemului de asistență medicală primară (AMP) și interfața acestuia cu serviciile sociale. Proiectul va colabora strâns cu comunitățile și autoritățile locale. În acest sens, proiectul este implementat în raioanele selectate.

Proiectul își desfășoară activitatea în Republica Moldova prin intermediul Unității de Facilitare a Proiectului (UFP), cu sediul în Chișinău.

Contextul campaniei

Consumul înalt de sare este un factor determinant, important pentru tensiunea arterială crescută, iar reducerea acestuia ar îmbunătăți starea de sănătate prin diminuarea incidenței bolilor cardiovasculare și, prin urmare, a ratei aferente de deces. Reducerea consumului de sare a fost identificată ca una din cele mai eficiente măsuri de sănătate publică și drept una din țintele principale la nivel global, regional și național de reducere a poverii bolilor netransmisibile.

Conform studiului privind consumul alimentar de sare în Republica Moldova realizat de Organizația Mondială a Sănătății din Moldova, 35,4% de respondenți au menționat că adaugă sare mereu sau deseori înainte de mâncare sau în timpul mâncării. Ținând cont de recomandările-țintă ale Organizației Mondiale a Sănătății, proporția participanților care întrunește țintele privind consumul de sare de 5 g sau mai puțin pe zi este de doar 11,3%, cu o proporție similară înregistrată pentru bărbați și femei.

Grupul de vârstă medie (30-44 ani) a înregistrat cea mai înaltă proporție din cei care adaugă sare mereu. Procentul bărbaților care adaugă sare mereu sau deseori în mâncare a fost semnificativ mai mare decât cel al femeilor, iar 61,3% de respondenți au raportat că adaugă sare mereu sau deseori când prepară bucatele acasă.

Regimul alimentar nesănătos și tensiunea arterială crescută sunt doi factori principali de risc pentru BCV, care sunt responsabili de o bună parte a poverii bolilor din țară. Aproape jumătate din populația adultă are tensiune arterială crescută, fără diferențe între sexe. Circa două treimi din populație nu primesc medicamente și au tensiune arterială crescută – cu o frecvență mai mare în rândul bărbaților decât cel al femeilor. O reducere modestă a tensiunii arteriale ar aduce beneficii importante pentru sănătatea publică. Reducerea consumului de sare în rândul populației ar reduce riscul tensiunii arteriale crescute și a BCV.

Consumul de sare în rândul adulților în Republica Moldova (în special în rândul bărbaților) depășește de peste două ori ținta maximă recomandată de OMS de 5 g/zi. Pâinea contribuie cel mai mult la consumul de sare în regimul alimentar; aportul acesteia fiind mai mare decât consumul zilnic recomandat de sare pentru majoritatea populației. Adăugarea sării în mâncare mereu sau deseori la pregătirea bucatelor, înainte de mâncare sau în timpul mâncării, este o practică frecvent întâlnită în rândul populației Republicii Moldova.

Mai multă informație despre comportamentul și practicile privind consumul de sare în Republica Moldova poate fi găsită în Studiul realizat de Organizația Mondială a Sănătății  în 2016.

Obiectivul

Scopul acestei campanii de informare este de a schimba comportamentul cetățenilor privind consumul de sare  prin informarea, conștientizarea și educarea grupului țintă privind efectele nocive ale consumului mărit de sare și oferirea de soluție/i pentru reducerea consumului zilnic de sare. 

Rezultatul scontat al campaniei este de a informa și ridica nivelul de conștientizare al cetățenilor privind consumul ridicat de sare și efectele novice ale acesteia. De asemenea, se urmărește educarea cetățenilor și îndemnarea acestora de a întreprinde cel puțin o acțiune pentru a reduce consumul zilnic de sare.

Notă: pentru solicita mai multe detalii despre conceptul draft al campaniei la adresa de email cristina.david@viatasan.md

Grupul țintă

Campania va avea următoarele grupuri țintă:

 • Adulții, cu vârsta cuprinsă între 25 – 80 ani, din mediul urban și rural, bărbați și femei.
 • Adulții, cu vârsta cuprinsă între 25 – 80 ani, care au una sau mai multe boli netransmisibile cu vârsta cuprinsă între 45 – 80 ani din mediul urban și rural, bărbați și femei.

În cadrul campaniei se va pune accent pe femeia în calitate de mamă/gospodină, care de cele mai dese ori, sunt cele care fac cumpărăturile (produse alimentare) și gătește mâncarea.

Obligatoriu, mesajele campaniei vor respecta egalitatea de gen și asigura incluziunea socială a celor mai vulnerabile și afectate persoane de BNT.

Sarcinile de bază ale companiei selectate

Sub supravegherea și în strânsă colaborare cu Specialistul în Comunicare:

 • Să elaboreze mesajul general și mesajele secundare în baza informației primite de la comanditar și să le testeze pe reprezentanți ai grupului țintă;
 • Să elaboreze conceptul final al campaniei de informare în baza draftului/informației primare primite de la comanditar care va include canalele/modalitățile de diseminare și produsele informaționale cele mai potrivite pentru atingerea obiectivului campaniei;
 • Să facă propuneri cu referire la plasarea spotului video și audio la canalele tv și radio potrivite pentru grupul țintă al campaniei.
 • Să dezvolte scenariile pentru spoturile video și audio care să inclusă mesajele general și secundare și să reflecte obiectivele campaniei;
 • Să filmeze un spot video, conform scenariului elaborat și aprobat de comanditar, de max 45 sec.
 • Să înregistreze un spot audio conform scenariului elaborat și aprobat de comanditar, de max 20-30 sec;
 • Să fac schimbările necesare în spoturi la cerința comanditarului și să aprobe spoturile înainte de a fi difuzate; Să includă subtitrări în limba rusă pentru spotul video, iar pentru spotul audio să înregistreze versiunea rusă a acestuia.
 • Să dezvolte alte materiale promoționale/informaționale (design și conținut), la solicitarea comanditarului după cum urmează: pliante, billboard-uri, postere, banere web, postări pentru contul de Fb, istorii de succes/testimoniale.
 • Să gestioneze și să coordoneze implementarea și desfășurarea campaniei de informare;
 • Să facă o evaluarea post-factum a impactului campaniei cantitativ, dar și calitativ (în ce măsură a fost atins obiectivul campaniei, focus group)

Cerințele față de candidați 

Experiența necesară

 • Experienţă de producere, inclusiv elaborare a scenariilor, a spoturilor video și audio de educare/schimbare de comportament/conștientizare de minimum 5 ani,
 • Experienţă în elaborarea conceptelor pentru o campanie de informare de minimum 5 ani;
 • Experiență în desfășurarea campaniilor de informare și măsurarea campaniilor de minimum 3 ani,
 • Echipament tehnic  necesar pentru etapele de producţie şi post-producţie
 • Implementarea campaniilor de informare în domeniul sănătății va fi considerat un avantaj

Competențele necesare

 • Cunoștințe avansate în domeniul producerii spoturilor video și audio;
 • Cunoștințe avansate în elaborarea pliantelor, banerelor web, postărilor fb.
 • Abilități de filmare și montare a produsului de sine stătător în baza cerințelor stipulate de comanditar, astfel încât produsul final să corespundă cu cerințele înaintate de comanditar. 

Descrierea produselor livrate și data limită pentru prezentarea acestora în versiune finală

Livrabile

Specificațiile tehnice

Termenul limită

Conceptul campanie de informare

Conceptul campaniei trebuie să conțină descrierea campaniei cu menționarea canalelor informaționale, modalităților de diseminare și produselor informaționale dezvoltate în baza informației primite de la comanditar.

10 aprilie 2019

Spot video

 • Durata max 45 sec.
 • Voce în limba română cu subtitrări în limba rusă
 • Adaptarea formatului acestuia pentru plasarea la canale tv, facebook, pagini web (full HD, web ready, etc)

30 aprilie 2019

Spot audio

 • Durata max. 30 sec.
 • În limbile română și rusă

30 aprilie 2019

Alte produse promoționale

 • Pliant A5, color, o foaie (în limbile română și rusă),
 • Poster, A1, color, în limbile română și rusă
 • Banere web diferite mărimi
 • Postări pentru Fb, imagini în aceeași tematică ca și spotul video
 • Billboard

30 aprilie 2019

Raport de evaluare a impactului campaniei, cantitativ/calitativ

Raportul va conține date statistice cu privire la impactul atins de spoturile video ,audio, accesări pagina web sau FB, etc

De asemenea, este necesar ca să fie evaluat în ce măsură grupul țintă a înțeles mesajul și va întreprinde cel puțin o acțiune pentru a-și schimba comportamentul (focus group-uri)

21 iunie 2019

 

Durata de executare

Activitatea menționată va fi începe imediat ce va fi încheiat contractul de prestarea a serviciilor și va dura până la 12 iulie 2019.

Toate materialele elaborate în limitele contractului prezent trebuie predate comanditarului conform termenilor limită indicate în contract.  

Dosarul de aplicare va conține:

 • Profilul companiei (scurtă descriere 1 pagină);
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 • CV-urile personalului cheie implicat în realizarea campaniei;
 • Minim 5 exemple de spoturi video  (filmate) realizate de agenţie, indicând inclusiv anul producţiei şi organizaţia comanditară) (sub formă de  link-uri),
 • Oferta financiară. Prețurile vor fi indicate în MDL la cota TVA 0%.

 

Dosarul va fi expediat în atenția proiectului la adresa de email: info@viatasan.md

Data limită de aplicare: 18 martie, ora 10:00. Propunerile primite după această dată nu vor fi considerate.

 

Candidații sunt rugați să prezinte oferta în MDL pentru realizarea produselor specificate în Termenii de Referință: 

Nr.

Descriere Servicii

Preț fără

TVA (20%), MDL

Suma TVA, MDL

Preț cu TVA (20%), MDL

 

Conformarea cu specificațiile tehnice

1.

Conceptul finalizat al campaniei de informare

 

 

 

 

2.

Spot video

 

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

3.

Spot audio

 

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

4.

Alte produse promoționale:

 • Pliant A5, color, o foaie (în limbile română și rusă),
 • Poster, A1, color, în limbile română și rusă
 • Banere web diferite mărimi
 • Postări pentru Fb, imagini în aceeași tematică ca și spotul video
 • Billboard

 

 

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

5

Evaluarea impactului campaniei, cantitativ/calitativ + elaborarea raportului

 

 

 

 

 

Mai multe detalii despre serviciile descrise mai sus (campania de comunicare) puteți solicita la adresa de email cristina.david@viatasan.md