Profiluri de Sănătate & Colaborare intersectorială

Profiluri de sănătate

 

În baza mandatului public, autoritățile locale joacă un rol important în asigurarea condițiilor pentru o viață sănătoasă pentru populație.

Proiectul sprijină consiliile inter-sectoriale locale pentru sănătate în cele 10 raioane pilot, pentru a elabora profiluri comunitare de sănătate și a identifica riscurile pentru sănătate, dar și activitățile ulterioare de planificare în vederea dezvoltării unei „comunități sănătoase”.

 

Profilurile de sănătate vor folosi datele locale cu privire la necesitățile legate de sănătate ale populației, factorii de risc pentru oameni și mediu, precum și contextul serviciilor disponibile pentru a răspunde mai bine nevoilor populaţiei cu accent pe pacienţii cu boli cronice.

 

Colaborarea intersectorială

 

Integrarea și colaborarea între activitățile din domeniul sănătății, social și al educației, sau între medicii de familie, asistentele medicale și serviciile sociale, la nivel raional este necesară pentru managementul eficient al bolilor cronice.

 

Proiectul va facilita activitatea grupurilor de lucru naționale pentru promovarea colaborării intersectoriale, la nivel național, și dezvoltarea unui mediu favorabil pentru prevenirea și îngrijirile necesare în BNT.  Integrarea îngrijirilor în toate sectoarele, la nivel de comunitate, cu antrenarea echipei din medicină de familie, care va juca un rol important de coordonare, necesită o colaborare între ministerele relevante, la nivel național, eventual cu implicarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca agenție-lider.

 

Promovarea colaborării intersectoriale în managementul de caz și promovarea sănătății va facilita dialogul între specialiști, la nivel de comunitate, în timp ce profilurile locale de sănătate ar putea fi folosite pentru a stimula schimbul, la nivel de raion, de informaţii despre prioritățile privind sănătatea.

Sortare:

Profilul de sănătate Orhei

Descarcă documentul

PROFIL DE SĂNĂTATE BRICENI

Descarcă documentul

PROFIL DE SĂNĂTATE CAHUL

PROFIL DE SĂNĂTATE CRIULENI

PROFIL DE SĂNĂTATE EDINEŢ

PROFIL DE SĂNĂTATE FĂLEŞTI

PROFIL DE SĂNĂTATE ŞTEFAN VODĂ

ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ ТАРАКЛИЯ

Descarcă documentul

PROFIL DE SĂNĂTATE UNGHENI

Descarcă documentul

ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ ВУЛКАНЕШТЫ

Descarcă documentul