Îngrijiri integrate

Îmbunătățirea calității și reorganizarea serviciilor de sănătate în cadrul AMP în îngrijiri integrate, în scopul îmbunătățirii calităţii serviciilor de medicină de familie, a serviciilor de sănătate publică și a serviciilor sociale disponibile pentru populație, inclusiv în scopul îmbunătățirii managementului BNT și prevenirii secundare a agravării maladiilor este una din prioritățile proiectului.

 

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea serviciilor de îngrijiri integrate, la nivel descentralizat, optimizarea organizării activității echipelor medicilor de familie, inclusiv asistenței comunitare și integrarea lor în  cadrul consiliilor raionale și comunitare pentru sănătate în baza planurilor de acțiune pentru sănătate promovat de consiliile pentru sănătate.

Sortare:

Abordarea îngrijiri integrate

Situația actuală privind Asistența Medicală Comunitară: provocări și necesități

Rezultatele evaluării privind asistența medicală comunitară, provocări și recomandări

Standardele calificării, domeniul de educație

Îngrijire integrată centrată pe oameni

Asistența socială adresată persoanelor în situație de dificultate

Integrarea serviciilor de prevenire, asistență și îngrijiri de durată a persoanelor cu BNT

Promovarea sănătății bazată pe comunitate

Modele ale Asistenței Medicale Comunitare pentru Moldova

Modele ale Asistenței Medicale Comunitare pentru Moldova